تازه ها
دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی استان ایلام مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

دانشگاه ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه پیام نور ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان ایلام

پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان ایلام

پردیس امام جعفر صادق (ع) دانشگاه فرهنگیان ایلام

دانشگاه جامع علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام 1 پارسیان

مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام 2 شهید رضایی نژاد

موسسه آموزش عالی باختر ایلام

آموزشکده فنی حرفه ای پسران ایلام

آموزشکده فنی و حزفه ای دختران ایلام

پارک علم و فناوری ایلام

جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه ایلام

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ایلام

موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام

اداره کل فنی و حرفه ای استان ایلام

اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری ایلام