تازه ها
دوست علمی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

برنامه دوست علمی بنیاد نخبگان استان ایلام

برنامه

زمان برگزاری

گزارش سایت بنیاد نخبگان استان ایلام

گزارش سایت برنامه های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان

دوست علمی مرحله اول مقدماتی (شیمی)

25 و 26 آذر ماه 1395

لینک

لینک

دوست علمی مرحله تکمیلی

8 تا 11 اسفند ماه 1395

لینک

لینک