تازه ها
بازدیدهای علمی و فرهنگی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بازدیدهای علمی و فرهنگی بنیاد نخبگان استان ایلام در سال 1395

برنامه

زمان برگزاری

گزارش سایت بنیاد نخبگان استان ایلام

گزارش سایت برنامه های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان

بازدید استاندار و مسئولین استان از پارک فناوری پردیس

11  مردادماه 1395

لینک

لینک

بازدید علمی فرهنگی از سد و نیروگاه سیمره

8 مهرماه 1395

لینک

لینک