تازه ها
قرارگاه مجازی اعزام نیروی جهادی متخصص مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل


برنامه های جهادی بنیاد نخبگان استان ایلام

برنامه

زمان برگزاری

گزارش سایت بنیاد نخبگان استان ایلام

گزارش سایت برنامه های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان

اردوی جهادی علمی، آموزشی، بهداشتی

روستاهای محروم هلیلان

5 تا 16 شهریورماه 1395

لینک

لینک

اردوی جهادی علمی، آموزشی، بهداشتی

روستاهای محروم مهران

اسفندماه 1395

لینک

لینک