تازه ها
رؤسای سابق مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

خانم دكتر ژانت سليمان ن‍ژاد

عضو هيأت علمی دانشگاه تهران

از تاريخ 1389/7/6 تا 1390/8/11

 


آقای دكتر خلیل سالکی

عضو هيأت علمی دانشگاه ایلام

از تاريخ 1390/8/12 تا 1393/10/24