تازه ها
دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

دانشگاه ها

پژوهش و فناوری

نهاد نمایندگی رهبری

دانشگاه تهران

صنعتی شريف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علامه طباطبايی

آزاد اسلامی

شهيد بهشتی

تربیت مدرس

علم و صنعت

خواجه نصير

اصفهان

بین المللی امام خمینی (ره)

صنعتی اصفهان

امام صادق (ع)

فردوسی

تبریز

صنعتی سهند

گیلان

مازندران

یزد

شهرکرد

اراک

اردبیل

اروميه

الزهرا

ايلام

بوعلی سينا

بيرجند

پيام نور

جامع علمی-کاربردی

خليج فارس

رازی

زنجان

سمنان

سيستان و بلوچستان

شاهد

شهيد باهنر کرمان

شهيد چمران اهواز

شيراز

شاهرود

صنعتی شيراز

منابع طبيعی گرگان

قم

لرستان

ياسوج

کاشان

کردستان

فرهنگستان علوم

شبکه علمی کشور

پژوهش های علمي صنعتی

مرکز پژوهش های مجلس

پژوهشگاه علوم فناوری ایران

مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

مرکز علوم و تکنولوژی پيشرفته و علوم محیطی

موزه ملی علوم و فناوری

جشنواره بین المللی خوارزمی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

ستاد ویژه فناوری نانو

پژوهشگاه فضایی ایران

پژوهشگاه دانش های بنيادی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشگاه رويان

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

پژوهشگاه شيمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پايه زنجان

موسسه ملي اقيانوس شناسي

شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

پایگاه اطلاعات علمی

انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

پارك علم و فناوری استان آذربایجان‌ شرقی

پارک علم و فناوری خراسان

پارک علم و فناوری استان فارس

پارک علم و فناوری استان گیلان

پارک علم و فناوری استان یزد

پارك علم و فناوری استان مركزی

پارك علم و فناوری خليج فارس (استان بوشهر)

پارک علم و فناوری استان سمنان

پارك علم و فناوری استان همدان

پارك علم و فناوری زنجان

پارك علم و فناوری امام خمينی (ره)

پارک علم و فناوری قم

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه ایلام